แพทย์มนูญ เปิดเผยเมษายน 2563 ปริมาณคนป่วยไข้หวัดใหญ่ไม่…