สิ่งแรกที่แสงแดดจะทำลายก็คือ “สี” ของรถ การที่เราจอดรถเ…