PEA เชียงใหม่ และ PEA ในสังกัด ร่วมกับ PEA เขต 1

PEA เชียงใหม่

PEA เชียงใหม่ และ PEA ในสังกัด ร่วมกับ PEA เขต 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. PEA เชียงใหม่ โดย ดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ มอบหมายให้นายบุญยัง สังบัวแก้ว รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า) นำผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ PEA เชียงใหม่และ PEA ในสังกัด

เข้าร่วมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ของ PEA เขต 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดหาโลหิตสำรองคลัง ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย