เรื่องน่ารู้ในห้องน้ำ หลายครั้งการออกแบบและติดตั้งอุปกร…