เกาหลีใต้สุดทน! กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ส่งหน่วยต่อต้านโจ…