Architect’s life สอนให้อดทนและการอดนอนเป็นเรื่องปกติ จากขั้นตอนการทำงานหลายๆ

Architect’s life สอนให้อดทนและการอดนอนเป็นเรื่องปกติ
จากขั้นตอนการทำงานหลายๆ ขั้นตอนที่สถาปนิกต้องรับผิดชอบ สกิลต่างๆ ที่วิชาชีพนี้มอบให้ ไม่ว่าจะเป็นสกิลของการอดนอน การทำงานหนัก การขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา การมองเห็นโอกาสต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว การสื่อสารกับคนอื่นๆ การทำงานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้สอนให้เราเป็นคนอดทน ไม่กลัวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำเอาสกิลเหล่านี้มาใช้ในวันที่ต้องเผชิญกับปัญหา ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เราไม่ได้เป็นสถาปนิกแล้วก็ตาม

สนับสนุนโดย สถาปนิก