พช.เชียงใหม่ จับมือ อปท.และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

พช.เชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ จับมือ อปท.และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัด นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุวรรณ เกตุดำ พอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย และองค์กรเครือข่าย เชียงใหม่

ร่วมกันจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน กิจกรรมประกอบด้วย การนำพืชผลการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ โอทอป เมล็ดพันธุ์ผัก และปุ๋ยหมัก

พช.เชียงใหม่

เพื่อมอบให้กับประชาชน ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่เดือดร้อน จากการระบาดของ โควิด-19 สำหรับพืชผักเช่น มะนาว มะกรูด ตะใคร้ คะน้าเม็กซิกัน ฟักทอง และผักพื้นบ้าน นั้นได้จากการส่งเสริมตามโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งประชาชน และองค์กรเครือข่าย อปท.ได้ร่วมกัน ปลูกในบริเวณบ้าน และพื้นที่ว่างของชุมชน ส่งผลให้มีผักที่ปลอดภัยไว้บริโภค สำหรับกิจกรรมนี้จะดำเนินการ ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ (วันที่ 2 ,9,16,23,30 เดือนมิถุนายน 2564) รวม 5 ครั้ง