ปิดบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ปิดบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา

ปิดบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ว่าอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านนายหาญชัย ไชยวงศ์ นายอำเภอสันติสุข พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข สาธารณสุขอำเภอสันติสุข นายก อบต. พงษ์ ทีมระบาดวิทยาอำเภอสันติสุข ผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพงษ์

ประชาชนในพื้น ทึ่ได้มีมติให้ปิดหมู่บ้าน เป็นการชั่วคราว ห้ามบุคคลภายนอก เดินทางเข้าไปในพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามวิถี New Normal

ปิดบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา

ทั้งนี้ทางผู้นำหมู่บ้านและประชาชนได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวห้ามบุคคลภายนอกเดินทางเข้าไปในพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ทีมระบาดวิทยาอำเภอสันติสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลพงษ์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการทำความสะอาดทำลายเชื้อในบริเวณที่กักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และบริเวณหอประชุม บ้านดอนไพวัลย์หมู่ที่ 10 ตำบลพงษ์ ซึ่งเป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และให้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล สต.บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ติดตามคัดกรองสุขภาพจิตให้กับประชาชน