นายอำเภอแม่ออน ตรวจเข้ม สอบต่างด้าวตามสถานที่ป้องโควิด-19

นายอำเภอแม่ออน

นายอำเภอแม่ออน ตรวจเข้ม สอบต่างด้าวตามสถานที่ป้องโควิด-19 เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน ได้สั่งการให้ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ออน นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ออนที่ 24

ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ออน ออกตรวจสำรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ (ฟาร์มวัว) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลการปฏิบัติ ไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใด