นายอำเภอสันกำแพง ออกตรวจทุกคืน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายอำเภอสันกำแพง

นายอำเภอสันกำแพง ออกตรวจทุกคืน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อช่วงคืน วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง/ผู้อำนวยการ ศปก.อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรนนท์ กันทวงค์ นายสมศักดิ์ อรุณโสตถิกุล ปลัดอำเภอสันกำแพง

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. สันกำแพง เจ้าหน้าที่ tst ตำบลต้นเปา และ ตำบลร้องวัวแดง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ แพทย์ฯ และผู้ช่วยฯ ตำบลสันกลาง

นายอำเภอสันกำแพง

ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 69/2564 ในพื้นที่ อำเภอสันกำแพง จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย

1. ร้านบ่อสร้างคาเฟ่
2. ร้านบ่อตกกุ้งเฮฮา 168
3. ร้านลาบไก่เชียงราย
4. ร้านอินบล็อก
5. ร้านโพชา
6. ร้านบาร์ 77
7. ร้านกุ้งเผาสุพรรณ
8. ร้านข้าวต้มรสทิพย์

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ และตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด