ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ทำตามนี้ก็รู้รายละเอียดครบหมดเลย!

ตรวจสอบ หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ทั่วประเทศ) หรือ การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา
  3. หลังจากนั้นระบบจะแจ้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

สนับสนุนโดย ufabet24