ช่วง COVID-19 หมดกังวลเรื่องค่าไฟ เลือก “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” กับ MEA สะดวก

MEA Smart
1. เลือกเมนู “ชำระค่าไฟฟ้า”
2. กดเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล”
3. เลือกชำระบิลแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

เว็บไซต์ MEA e-Service
1. เข้าสู่ระบบผ่าน https://eservice.mea.or.th หรือ “สมัครใช้บริการ” กรณีใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน และเพิ่มเครื่องวัด
2. เลือกเครื่องวัด เพื่อทำรายการ
3. เลือกเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” และ เลือกชำระบิลเแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

หมายเหตุ
1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ
2. สามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป
3. กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living