คลังปิด ให้ยื่นทวนสิทธิ์ รับเงิน 5 พัน ทยอยโอนเงินฝากบัญชีอีก 1.6 ล้าน

คลังปิด ภายหลังจากกระทรวงการคลังประกาศวันปิดให้ยื่นทวนสิทธิ์รับเงินแก้ไข 5,000 บาท ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม63 รวมทั้ง จะทยอยช่าระเงิน ให้ให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ แต่ละล็อตเป็นล่าดับนั้น

คลังปิด ล่าสุด วันนี้ 11 เดือนพฤษภาคม 2563 นายลวรณ แสงสว่างสนิท ผู้อํานวยการสศค. แล้วก็ผู้ประกาศกระทรวงการคลัง เผย ความก้าวหน้ามาตรการแก้ไข 5,000 บาท (พวกเรา ไม่ทิ้งกัน) มีผู้ผ่านมาตรฐานแล้ว 14.0 ล้านคน คาดว่าจะสามารถ ชําระเงินแก้ไขให้ได้ทั้งสิ้นนี้ อ่านต่อ