กรมอนามัย คุมเข้มลดเสี่ยงโควิด-19 ย้ำ จุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง–รถเร่พุ่มพวง

กรมอนามัย

กรมอนามัย คุมเข้มลดเสี่ยงโควิด-19 ย้ำ จุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง–รถเร่พุ่มพวง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้า จากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ ที่เรียกกันว่า “รถเร่หรือรถพุ่มพวง” พบว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาจำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น

เพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าจากรถเร่ ผู้ซื้อสินค้าควรบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด ในส่วนของผู้ที่อยู่ในตลาดหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในตลาดทุกคนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด

พาหนะ รถเร่พุ่มพวง ต้องสะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพาหนะด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน ในส่วนของผู้ขายต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

และผู้บริโภค ที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่ ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรือแคมป์คนงาน ต้องป้องกันตนเองเมื่อจับจ่ายสินค้าด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ซื้อขาย และกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร เมื่อกลับที่พักให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนปรุงประกอบอาหาร เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรืออุ่นให้ร้อนก่อนกินอยู่เสมอ”