กรมทหารพรานที่ 36 ขุดหลุมหลบภัยให้แก่นักเรียนและราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง

กรมทหารพรานที่ 36 ขุดหลุมหลบภัยให้แก่นักเรียนและราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2564 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 36 ได้สั่งการให้ กองร้อยทหารพราน 3604 ฐานฯท่าตาฝั่ง

กรมทหารพรานที่ 36

ได้จัด กำลังพล ให้ความช่วยเหลือราษฏร บ้านท่าตาฝั่ง เพื่อให้ร่วมสร้างหลุมหลบภัยขนาดเล็กสำหรับครอบครัว ครอบครัวละจำนวน 2 หลุม ภายในหมู่บ้านทั้งหมด นอกจากนี้แล้ว ยังไปสร้างหลุมหลบภัยให้กับโรงเรียนท่าตาฝั่งชนาด 8×5 1.50 เมตร

กรมทหารพรานที่ 36

เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย เมื่อเกิดกองกำลังชนกลุ่มน้อย KNU ยิงประทะกับทหารเมียร์มา และเหตุการณ์ในประเทศเมียร์มายังไม่สงบ นอกจากนี้แล้ว กรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังพล ได้ไปพบปะพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตต่างๆเมื่อเกิดการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในพื้นที่คิดด้วย